Ratusz w Staszowie Ratusz w Staszowie

Ratusz usytuowany jest pośrodku obszernego Rynku, w stylu klasycystycznym. Wybudowany został w pierwszej połowie XVIII wieku przez Aleksandra Czartoryskiego. Budynek jest murowany, parterowy, symetryczny, z szerokimi korytarzami, zbudowany na planie prostokąta z wysokim, czterospadowym dachem krytym dachówką. Na budynku umieszczono wieżę zegarową.

Podcienia arkadowe, tzw. "mini sukiennice krakowskie", są urozmaiceniem bryły Ratusza. Do dnia dzisiejszego, oprócz bryły budynku z arkadowymi podcieniami zachowały się pierwotne elementy architektoniczne. Są to trzy rodzaje sklepień: kolebkowe z lunetami pod korytarzem, sienią i pomieszczeniami przy podcieniach; krzyżowe pod wieżą i w jednym pomieszczeniu; oraz żaglaste na gurtach.

Początkowo Ratusz był siedzibą władz miasta. Spełniał także funkcje handlowe i gastronomiczne, dlatego też często nazywano go "kramnicami".

Przez długie lata obiekt ten był własnością prywatną, dopiero w okresie międzywojennym stał się własnością miasta. Obecnie w Ratuszu mieści się restauracja, Centrum Informacji Turystycznej, a po planowanej w niedługiej przyszłości rewitalizacji także Muzeum Ziemi Staszowskiej, instytucje kulturalne, edukacyjne oraz siedziby organizacji pozarządowych.

Powiązane trasy