Rynek w Staszowie Rynek w Staszowie

Centrum zabytkowego starego miasta o układzie renesansowym, kształtem zbliżony do kwadratu.

Z każdego rogu wychodzą dwie prostopadłe do siebie ulice. Kamienice wokół Rynku pochodzą z XVIII wieku. Wybudowane zostały przez ówczesnego właściciela Staszowa – Augusta Aleksandra Czartoryskiego. Kamienice stanowią zwartą zabudowę murowaną. Zbudowane są w układzie kalenicowym, z nielicznymi już charakterystycznymi arkadowymi bramami przejazdowymi.

Na północno-wschodniej części usytuowany jest pomnik Tadeusza Kościuszki. Wiele lat zwano go po prostu figurą, która była wielokrotnie przebudowywana i przenoszona. Powstał w 1864 r. po zakończeniu powstania styczniowego, jako dowód wdzięczności dla cara Aleksandra za uwłaszczenie chłopów. W 1917 r. - w setną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki - zmieniono przeznaczenie pomnika i w miejscu głównej tablicy zamontowano metalowy medalion z podobizną Kościuszki oraz napisem ku jego czci.

Powiązane trasy