Marsz Powstańców Styczniowych - trasa pieszo-rowerowa Marsz Powstańców Styczniowych - trasa pieszo-rowerowa

Trasa Marszu Powstańców Styczniowych łączy miejsca pochówku bohaterów, którzy polegli w zrywie niepodległościowym. Prowadzi od kościoła Św. Bartłomieja w Staszowie, gdzie pochowano czterech powstańców poległych w bitwie pod Staszowem w dniu 7 lutego 1863 roku, oraz trzech kolejnych z jesieni tego samego roku. Następnie prowadzi do Parku Legionów - miejsca położonego w pobliżu pola bitwy oraz znajdującego się tam pomnika Żołnierza Polskiego. Szlak przebiega poźniej przez park "Zalew Nad Czarną", wzdłuż kanału obok „3 upustu”, do Zagród i Kurozwęk gdzie znajduje się kolejny grób powstańców, którzy zginęli spaleni w budynku owczarni. Kolejnymi punktami na szlaku są: kościółek św. Rocha (miejsce pochówku powstańców) oraz  kościół pw.  Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św.  Augustyna, gdzie wmurowana jest tablica upamiętniająca powstańców, którzy zmarli w tutejszym szpitalu, w wyniku odniesionych ran. Długość trasy ok. 8 km. Możliwe jest przedłużenie wycieczki i dotarcie do pobliskiego Zespołu Pałacowego w Kurozwękach.

dystans (km) wysokość m n.p.m.

Miejsca na trasie